Prerada mesa Todošković

Početkom devedesetih godina porodica Todošković počinje da se takmiči: Godine 1992. i 1993. dobijamo zlatnu medalju za kulen na Yugoslovenskoj kulenijadi u mestu Knezevo Baranja, Republika Hrvatska Go...